Engins du centre: 1 V.S.A.V

                                1 F.P.T.S.R

                                1 C.C.F

                                1 V.T.U.T.P

                                1 V.L